Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Kolejna kadencja Jabłonowskiego i uroczyste wręczenie aktów mianowania

Podczas uroczystości Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Mławie Jarosław Jabłonowski odebrał z rąk Burmistrza Miasta Mława Sławomira Kowalewskiego akt powierzenia stanowiska na kolejną kadencję. Nauczyciele szkół prowadzonych przez Miasto Mława odebrali akty mianowania. Gratulacje złożyli wszystkim również Zastępca Burmistrza Miasta Mława Szymon Zejer i Naczelnik Wydziału Oświaty i
Polityki Społecznej Urzędu Miasta Mława Magdalena Staszewska. Jarosław Jabłonowski funkcję Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. dra Józefa Ostaszewskiego w Mławie, a po reformie oświaty Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 tegoż imienia, pełni nieprzerwanie od 2001 roku. Na
podstawie art. 63 ust. 1, 10 i 21 ustawy Prawo oświatowe oraz Zarządzenia nr 141/2021 Burmistrza Miasta Mława z dnia 23 sierpnia br., powierzono mu stanowisko dyrektora tej placówki na okres od 1 września 2021 r. do 31 sierpnia 2026 r.
Akt mianowania jest dokumentem potwierdzającym zdobycie przez nauczyciela kolejnego szczebla w karierze zawodowej. Warunkami uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego są posiadanie odpowiednich kwalifikacji, odbycie stażu w wymiarze 2 lat i 9 miesięcy zakończonego oceną dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną.

Może być zdjęciem przedstawiającym 3 osoby, ludzie stoją, garnitur i w budynku

źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: