KOLEJNA PRÓBA SAMOBÓJCZA! TYM RAZEM W CIECHANOWIE

KOLEJNA PRÓBA SAMOBÓJCZA! TYM RAZEM W CIECHANOWIE

W miniony piątek dyżurny ciechanowskiej komendy Policji otrzymał zgłoszenie, że na torach kolejowych przebywa 17-latek i chce popełnić samobójstwo. Mundurowi kolejny raz udowodnili, że życie ludzkie jest dla nich najważniejsze i zapobiegli tragedii.

Około godz. 9:30, Komenda Policji otrzymała zgłoszenie o tym, że 17-letni mężczyzna stoi na torach i chce popełnić samobójstwo. Dyżurny jednostki szybko wysłał na miejsce funkcjonariuszy, gdzie po przeszukaniu terenu, przy torach znaleziono 17-latka, który oświadczył, że nie miał zamiaru wywołać takiego zamieszania i nie zrobiłby sobie krzywdy.

Dzięki pedagogowi szkolnemu oraz znajomym nastolatka, którzy natychmiast powiadomili służby ratunkowe o zdarzeniu i sprawnie przeprowadzonej interwencji, 17-latkowi nic się nie stało.

Pamiętajmy o tym, aby nie pozostawać obojętnym w takiej sytuacjach. Pomimo tego, że w życiu społecznym problem samobójstw wciąż pozostaje tematem tabu, nie należy lekceważyć informacji od osób, które w jakikolwiek sposób deklarują chęć odebrania sobie życia.

Źródło: KPP Ciechanów

Foto: Free-Photos z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: