KOLEJNE ETAPY ALEI ŚW. WOJCIECHA ZREALIZOWANIE

KOLEJNE ETAPY ALEI ŚW. WOJCIECHA ZREALIZOWANIE

Trzy miesiące temu rozpoczęliśmy realizację budowy nowego odcinka Alei Świętego Wojciecha. Do końca roku położymy większość sieci podziemnych.

Roboty w terenie przebiegają zgodnie z harmonogramem. W pierwszym etapie prac usunięto górną, żyzną warstwę ziemi, która w przyszłości wykorzystywana będzie przy urządzaniu trawników i skwerów.

Obecnie trwają prace związane z najniżej położoną siecią – wodociągiem. Roboty w tym zakresie potrwają do listopada. We wrześniu na teren budowy wejdą fachowcy układający nitkę kanalizacji sanitarnej, gazownicy oraz specjaliści od sieci teleinformatycznej. Ich prace powinny zakończyć się jeszcze w tym miesiącu. W październiku natomiast rozpocznie się budowa kanalizacji deszczowej. Prace przy tej sieci potrwają do marca przyszłego roku. Kolejne etapy obejmują budowę oświetlenia i roboty drogowe – układanie podbudowy, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz nawierzchni jezdni.

II etap Alei Świętego Wojciecha połączy obecny odcinek tego traktu, zakończony na skrzyżowaniu z ulicą Sienkiewicza, z ul. Płocką (na wysokości marketu budowlanego). Umowa na realizację zadania została podpisana 16 lipca br. Zgodnie z jej zapisem wykonawca – firma KRUSZ-BET – powinien zakończyć pracę w ciągu 11 miesięcy, w połowie czerwca 2021 roku.

Usunięto wierzchnią warstwę żyznej ziemi

Wartość inwestycji to 9 754 710 zł, z czego 65 proc. kosztów kwalifikowalnych pokryje dofinansowanie zdobyte przez burmistrza Sławomira Kowalewskiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

  Źródło i foto/UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: