Kolejne odcinki kanalizacji

Kolejne odcinki kanalizacji

Miasto Mława buduje kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz odnawiają nawierzchnie ulic. Obecnie Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe prowadzi prace w ulicach płk. Leona Krajewskiego, Lipowej i Marii Czechowskiej.

W pierwszej z nich zakończono już budowę kanalizacji sanitarnej, obecnie natomiast jest układana jezdnia z kostki brukowej. W ulicy Lipowej jest obecnie budowany odcinek kanalizacji sanitarnej.

Na ulicy Marii Czechowskiej trwa budowa sieci wodociągowej oraz chodników. Po wykonaniu tych prac, na jezdni zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej.

W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i piesi mogą się spotkać z utrudnieniami w ruchu.

KN / UMM

fot.: Piotr Tomaszewski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: