Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Kolejne odcinki kanalizacji

Miasto Mława buduje kolejne odcinki kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz odnawiają nawierzchnie ulic. Obecnie Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe prowadzi prace w ulicach płk. Leona Krajewskiego, Lipowej i Marii Czechowskiej.

W pierwszej z nich zakończono już budowę kanalizacji sanitarnej, obecnie natomiast jest układana jezdnia z kostki brukowej. W ulicy Lipowej jest obecnie budowany odcinek kanalizacji sanitarnej.

Na ulicy Marii Czechowskiej trwa budowa sieci wodociągowej oraz chodników. Po wykonaniu tych prac, na jezdni zostanie położona nawierzchnia z kostki brukowej.

W związku z prowadzonymi pracami kierowcy i piesi mogą się spotkać z utrudnieniami w ruchu.

KN / UMM

fot.: Piotr Tomaszewski

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: