Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KOLEJNE ZATRZYMANIE W SPRAWIE WYŁUDZENIA VAT

  • Mazowiecka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zatrzymała kolejną osobę w związku z wyłudzeniem VAT.
  • Prowadzone śledztwo ma związek z wystawianiem nierzetelnych faktur.
  • Oszuści narazili Skarb Państwa na straty ok. 10 mln zł.

KAS zatrzymała osobę podejrzaną o popełnienie przestępstw skarbowych. To kolejne zatrzymanie w sprawie dokumentowania fikcyjnych transakcji z wykorzystaniem tzw. pustych faktur.

Uczestnicy procederu pośredniczyli we wprowadzeniu do obrotu gospodarczego fikcyjnych faktur. Większość transakcji nie miała miejsca, faktury służyły wyłącznie „wytworzeniu kosztów”.

W związku z prowadzonym śledztwem, odzyskano blisko 1,3 mln zł. Na rachunkach bankowych oraz w ramach zabezpieczeń majątkowych zajęto ponad 740 tys. zł.

Szacunkowe straty Skarbu Państwa z tytułu niezapłaconego podatku od towarów i usług mogą przekroczyć 10 mln zł.

Podejrzana osoba została zaaresztowana na okres 3 miesięcy. Śledztwo ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

 

 

Źródło: kas.gov.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: