KOLEJNY FAŁSZYWY ALARM!

KOLEJNY FAŁSZYWY ALARM!

 

 W Zespole Placówek Oświatowych nr 2 na ulicy Granicznej oraz przedszkole Bajkowy Dworek na ulicy Kościuszki w dniu dzisiejszym przeprowadzono ewakuacje. Służby mundurowe zostały wezwane po otrzymaniu informacji od dyrekcji szkół o podłożonym ładunku wybuchowym.

To kolejny fałszywy alarm bombowy. W ubiegłym roku takie akcje ewakuacyjne zostały przeprowadzone w kilku szkołach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: