KOLEJNY URZĄD GMINY ZAMKNIĘTY! TYM RAZEM W WIŚNIEWIE

KOLEJNY URZĄD GMINY ZAMKNIĘTY! TYM RAZEM W WIŚNIEWIE

Szanowni Państwo!

Ze względu na obecną, wyjątkową sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się Koronawirusa w Polsce oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz naszych pracowników, zostaliśmy zmuszeni podjąć nadzwyczajne środki.

Urząd Gminy w Wiśniewie jest zamknięty !

Urzędnicy pracują i można się z nimi kontaktować telefonicznie lub mailowo.
Sprawy pilne, przede wszystkim rejestracja urodzeń i zgonów, będzie realizowana w urzędzie, jednak wymaga to wcześniejszego, telefonicznego umówienia się z urzędnikiem.

Wszelkie pisma, podania , wnioski prosimy wrzucać do urny.

Opłaty, w tym podatek od nieruchomości można dokonywać przelewami na konto.

kontakt do urzędu;
tel :236557024/25/54
GOPS – 236557024 w. 34,35,42
Straż Gminna – 236557243, 608626299
email: ugwisniewo@ugwisniewo.pl

numery kont:
opłaty za odpady: 22 8213 0008 2003 0400 3005 0031
pozostałe opłaty: 56 8213 0008 2003 0400 3005 0001

Wójt Gminy Wiśniewo

Grzegorz Woźniak

 

Źródło i foto: UG Wiśniewo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: