Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Kolizja z udziałem rowerzysty

Okres Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku, to czas wzmożonego ruchu. Okres, gdy wiele osób wyjeżdża by spotkać się z rodzinami. Policjanci czuwają i będą  czuwać nad naszym bezpieczeństwem. O wypadek nie trudno. Chwila nieuwagi i jesteśmy o krok o tragedii. Trzeba pamiętać, że święta nie zwalniają nas z prawidłowego użytkowania ruchu drogowego. Nadesłane zdjęcia przez jednego z naszych pokazują zdarzenie jakie miało miejsce w Parcelach Łomskich pod Mławą (25.12.2020). W kolizji ucierpiał rowerzysta. Więcej informacji w późniejszych wiadomościach.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: