Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KOMENDANT STRAŻY POŻARNEJ POŻEGNAŁ SIĘ Z MŁAWĄ


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Komendant straży pożarnej  st. bryg. Zbigniew Kąpiński w dniu wczorajszym pożegnał się z Mławą.  Rozkazem Komendanta Wojewódzkiego w Warszawie został przeniesiony i będzie pełnił obowiązki komendanta Komendy Powiatowej Państwowej  Straży Pożarnej w  Żurominie.

st. bryg. Zbigniew KĄPIŃSKI urodził się w 1971 r. Służbę w pożarnictwie rozpoczął w dniu 1 sierpnia 1990 r. jako student-podchorąży Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.

W roku 1995 uzyskał tytuł magistra oraz inżyniera pożarnictwa w zakresie specjalności profilaktyka przeciwpożarowa. Po ukończeniu studiów służbę stałą rozpoczął w Komendzie Rejonowej PSP w Mławie, początkowo w komórce organizacyjnej ds. kontrolno-rozpoznawczych, a następnie także ds. operacyjnych jako Naczelnik Wydziału.

W okresie od 1998 r. do 2007 r. pełnił nieetatową funkcję rzecznika prasowego Komendanta Powiatowego PSP w Mławie.

W latach 2008-2020 zajmował stanowisko zastępcy komendanta powiatowego PSP w Mławie.

W 2010 roku pełnił funkcję zastępcy dowódcy Kompanii podczas działań związanych z likwidacją powodzi.

W 2012 roku ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej.

W latach 2013-2021 pełnił nieetatową funkcję dowódcy Kompanii Gaśniczej „Mława” Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego.

W 2014 r. dowodził przedmiotową Kompanią podczas gaszenia pożaru lasu o powierzchni ponad 200 ha w m. Gleba w powiecie ostrołęckim.

Był koordynatorem dwóch epizodów podczas krajowych ćwiczeń ratowniczo-gaśniczych  pod kryptonimem „PIONEX 2014”.

W 2017 r. ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w zakresie logistyki w administracji publicznej.

W dniu 10 czerwca 2020 r. powołany został na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Mławie.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: