KOMUNIKACJA WRÓCIŁA NA ULICE MŁAWY [VIDEO]

KOMUNIKACJA WRÓCIŁA NA ULICE MŁAWY [VIDEO]

Pasażerowie znów mogą korzystać z Mławskiej Komunikacji Miejskiej. Po blisko 2 miesiącach przerwy 1 czerwca autobusy wróciły do normalnego kursowania. Czasowe wstrzymanie usług komunikacji było związane z bezpieczeństwem w czasie epidemii koronawirusa.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: