KOMUNIKAT ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

KOMUNIKAT ARCYBISKUPA STANISŁAWA GĄDECKIEGO

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki zwrócił się w sobotę w specjalnym komunikacie do wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń. – Wobec zwiększającej się gwałtownie liczby zakażeń koronawirusem i nowych obostrzeń sanitarnych, dotyczących udziału wiernych w zgromadzeniach religijnych – 1 osoba na 4m2 w strefie żółtej i 1 osoba na 7m2 w strefie czerwonej – zwracam się do wszystkich wiernych z prośbą o przyjęcie ze zrozumieniem i cierpliwością nałożonych ograniczeń – napisał arcybiskup Gądecki. – Aktualna sytuacja epidemiczna i nałożone restrykcje są trudne dla nas wszystkich, ale musimy pamiętać, że ich celem jest troska o życie i zdrowie nasze i naszych Rodaków – dodał. W dalszej części komunikatu duchowny zachęcił księży biskupów “aby – w związku z ciągłym zagrożeniem życia i zdrowia wszystkich Polaków – udzielali stosownych dyspens od obowiązku uczestnictwa we Mszy Świętej w niedzielę i święta nakazane, na terenie swoich diecezji.” Gądecki przypomniał, że skorzystanie z dyspensy oznacza, iż nieobecność na Mszy Świętej nie jest grzechem. Arcybiskup zaapelował również do młodych zaangażowanych w duszpasterstwa parafialne i akademickie o bezpieczną pomoc osobom starszym i potrzebującym. – Nie zapominajmy o tym, że zwykła rozmowa telefoniczna może dać ludziom chorym i starszym pociechę i nadzieję – podkreślił duchowny. Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski poprosił również o modlitwę w intencji chorych oraz tych, którzy stracili swoich najbliższych. Zaapelował również o pamięć o osobach, które poświęcają swoje życie i zdrowie w służbie społecznej. Duchowny wskazał tu pracowników służby zdrowia, a także służb mundurowych.

Źródło: biznesinfo.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: