KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO!

KOMUNIKAT GŁÓWNEGO INSPEKTORA SANITARNEGO!

Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje zaniechanie podróży do: Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe.

Nowy wariant koronawirusa B.1.1.529, zwany OMICRON, zidentyfikowano 11 listopada 2021 r. w Botswanie. Stwierdzone mutacje i prawdopodobny potencjał do mutacji wywołują poważne zaniepokojenie naukowców i rządów.

Kraje członkowskie UE podjęły decyzję o nałożeniu tymczasowych ograniczeń na wszelkie podróże do Unii Europejskiej z regionu Afryki Południowej, w tym zawieszenie lotów pasażerskich.

Zaleca się zaniechanie podróży do Bostwany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe i innych krajów, w których stwierdzono nowy wariant koronawirusa, do czasu ustania zagrożenia.

 

 

 

 

Źródło i foto: GIS

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: