KOMUNIKAT STAROSTY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT STAROSTY W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Mławskiego,

 mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie ryzyka zarażenia się koronawirusem SARS – CoV2 wywołującego zachorowanie na COVID-19,

informuję, że w związku z barkiem informacji na temat wyników testów na obecność koronawirusa SARS-CoV- 2 wywołującego zachorowanie na COVID-19 pracowników Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mławie, którzy zostali objęci kwarantanną, zachodzi szczególna potrzeba wydłużenia do dnia 20 października 2020r. włącznie zawieszenia bezpośredniej obsługi Klientów Wydziału Komunikacji zlokalizowanego przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 8A.

 

Proszę o składanie wszelkich wniosków i pism do głównego budynku Starostwa Powiatowego w Mławie przy ul. Władysława Stanisława Reymonta 6 bądź poprzez Portal Zaufania Publicznego – E-PUAP: adrs skrytki: /powiatmlawski/SkrytkaESP lub pocztę elektroniczną: komunikacja@powiatmlawski.pl.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 023 655 34 24.

 

 

STAROSTA MŁAWSKI

/-/

Jerzy Rakowski

 

Źródło: powiat.mlawski.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: