KOMUNIKAT UG WIECZFNIA KOŚCIELNA! POSZUKIWANA OSOBA KTÓRA WYRZUCIŁA SZCZENIAKI

KOMUNIKAT UG WIECZFNIA KOŚCIELNA! POSZUKIWANA OSOBA KTÓRA WYRZUCIŁA SZCZENIAKI

Wczoraj tj. 25.10.2020 r. około godz. 10.00 na skrzyżowaniu dróg w kierunku Bonisławia w miejscowości Pepłowo wyrzucono z samochodu marki Opel Astra koloru szarego 9 szczeniąt. Urząd Gminy Wieczfnia Kościelna prosi mieszkańców o obejrzenie zdjęcia i przekazanie informacji na temat osoby, która mogła dopuści się zaniedbania i porzucenia szczeniąt.
kontakt: 23 654 00 04 wew. 20
Źródło i foto/UG Wieczfnia Kościelna

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: