KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZREŃSK W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY SZREŃSK W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM

Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się sytuację związaną z zagrożeniem chorobą zakaźną COVID-19 oraz dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców informując, że od 29 października 2020 roku do odwołania w Urzędzie Gminy w Szreńsku będzie zawieszona obsługa bezpośrednia interesanta, natomiast praca Urzędu Gminy pozostaje bez zmian. 

 

Źródło: szrensk.com.pl

Foto: Pixaline z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: