Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KONCERT W SOLIDARNOŚCI Z UKRAINĄ

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie zaprasza na koncert „Nie ma zysku w takim boju, który krzywdę czyni bratu” organizowanym w solidarności z ogarniętą wojną Ukrainą. Rozpocznie się on w sali koncertowej szkoły w piątek 11 marca 2022 r. o godz. 17:30.

Podczas koncertu wystąpią nauczyciele, uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Andrzeja Krzanowskiego w Mławie oraz chór Sine Nomine. W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!

Źródło:UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: