Koncerty online Filharmonii Narodowej na stronie MDK w Mławie

Koncerty online Filharmonii Narodowej na stronie MDK w Mławie

Miejski Dom Kultury w Mławie powraca do koncertów Filharmonii Narodowej, które zgodnie z wieloletnią tradycją odbywały się sali kina Kosmos. Od marca do maja 2021 r. instytucja udostępni internautom trzy programy edukacyjno-muzyczne w formie online. W repertuarze pojawi się muzyka dworska, najpiękniejsze kompozycje Fryderyka Chopina oraz utwory rozpisane na saksofon.

Pierwszy koncert już 24 marca 2021 r. o godz.18.00 na stronie MDK. Adres strony https://mdkmlawa.com/

Odc. 1 Muzyka na dworze Jagiellonów

W pierwszym odcinku w ramach cyklu „Spotkania z Muzyką” zostaną zaprezentowane instrumenty muzyczne charakterystyczne dla XVI wieku: lutnia, viola da gamba, pomort. W czasy renesansu przeniesie nas zespół specjalizujący się w wykonawstwie muzyki dawnej. Poznamy popularne wówczas formy muzyczne – od ilustracyjnych miniatur, poprzez modne tańce, aż do pieśni.

Organizator prosi wszystkich korzystających z oferty Filharmonii Narodowej o nieudostępnianie linku do koncertów, które zostaną zamieszczone na stronie Miejskiego Domu Kultury w Mławie.

Film na stronie MDK w Mławie będzie dostępny do 2 kwietnia 2021 r.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: