Konie bujane są dla dzieci

Konie bujane są dla dzieci

Elementy placów zabaw w Mławie są przeznaczone dla dzieci, o czym mówią regulaminy obiektów. Miasto Mława prosi o respektowanie tej zasady, gdyż korzystanie z urządzeń przez osoby dorosłe – często znacznie cięższe – przyczynia się do szybkiego niszczenia sprzętu służącego zabawie.

Dorosły mężczyzna korzystał wczoraj z jednego z nowo zakupionych przez Miasto Mława bujaków na placu zabaw w parku, przy rogu ulic Żeromskiego i Wyspiańskiego. Użytkowanie elementów służących zabawie przez osoby dorosłe prowadzi tymczasem do ich szybkiego niszczenia. Przypominamy, że zgodnie z wyeksponowanym przy placu regulaminem, elementy placu zabaw są przeznaczone dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat (pkt 2 regulaminu), a z urządzeń zabawowych należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem (pkt 5); zabrania się także niszczenia urządzeń zabawowych (pkt 7a).

Źródło i fot. UMM

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: