Koniec godzin dla seniorów!

Koniec godzin dla seniorów!

Godziny dla seniorów we wszystkich sklepach wprowadzono od 31 marca 2020 w związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2, by ułatwić osobom powyżej 65. roku życia robienie zakupów. Obowiązują obecnie od 10 do 12, od poniedziałku do piątku. Wtedy do sklepów mają wstęp jako klienci tylko ludzie, którzy mają 65 lat i więcej. Ta zasada, choć teoretycznieg dobra, bo dająca seniorom więcej spokoju w zakupach bez kolejek, była jednak szeroko krytykowana przez innych klientów i handlowców. Jednocześnie bowiem nie zakazano osobom starszym robienia zakupów w innych godzinach, co powodowało, że i tak chodzą do sklepów przez cały dzień. Teraz ma się to zmienić. Od 4 maja Minister rozwoju zapowiedziała m.in. zlikwidowanie “godzin dla seniorów”.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: