Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Koniec prac na ulicy Wetmańskiego i Ciechanowskiej zapowiedziane na czerwiec

Burmistrz Miasta Mława Sławomir Kowalewski ocenił postęp robót drogowych na ulicach bp. Leona Wetmańskiego i Ciechanowskiej. Prace są prowadzone w dobrym tempie. Na pierwszej z ulic powinny zostać sfinalizowane do końca maja, na drugiej – być może już w czerwcu.

Na ulicy bp. Leona Wetmańskiego Mławskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe MPDM Sp. z o.o. zakończyło już budowę nawierzchni jezdni z kostki brukowej, obecnie natomiast wykonuje po obu stronach drogi chodniki. Przebudowę ulicy Ciechanowskiej prowadzą firmy KRUSZ-BET PLUS i MPDM. Odcinek od ul. Górnej do rozjazdu jest już przygotowany do wyłożenia masy asfaltowej. Trwa teraz budowa parkingu i odcinka łączącego ul. Ciechanowską z ul. Anny Dobrskiej. Już niebawem oba trakty zmienią się nie do poznania, a co najważniejsze – poprawią się na nich bezpieczeństwo i komfort poruszania się.

Może być zdjęciem przedstawiającym 6 osób, ludzie stoją i na świeżym powietrzu

źródło i foto /UM Mława

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: