Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Koniec z odmową przyjęcia mandatu?

Do Sejmu wpłynął projekt nowych przepisów. Poselski projekt nowelizacji Kodeksu postępowania ws. o wykroczenia autorstwa PiS zakłada brak możliwości nie przyjęcia mandatu.

  • Propozycje zawarte w projekcie odnoszą się do dwóch zasadniczych kwestii: nakładania kar wolnościowych za wykroczenia przez referendarzy sądowych oraz zaskarżania mandatów karnych-podkreślono w uzasadnieniu propozycji.

Zmianom sprzeciwia się ugrupowanie Jarosława Gowina. – Porozumienie, jako środowisko wolnościowe i proobywatelskie, sprzeciwia się planom zakładającym zniesienie możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego- napisano.

W odniesieniu do drugiej kwestii, autorzy projektu zaznaczyli, że “w konsekwencji proponowanych regulacji, w szczególności przerzucenia ciężaru procesowego zaskarżenia mandatu na ukaranego, należałoby się spodziewać znacznego zmniejszenia wpływu spraw o wykroczenia do sądu”.

Dodano także, że “proponowane postępowanie odciążyłoby funkcjonariuszy od składania dużej liczby wniosków o ukaranie, na rzecz przekazania do sądu materiałów sprawy”.

Czyli najpierw obywatel musi zapłacić mandat, nawet bezpodstawny, a później może się odwoływać. Jak wygra to może zwrócą. Bez odsetek. Wniosek o wstrzymanie wykonania to dodatkowe obciążenie sądów, w wielu przypadkach może dojść do egzekucji przed decyzją- czytamy we wpisie Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia.

źródło:polskatimes.pl

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: