Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Koniec zasiłku opiekuńczego i co dalej?

Wiele matek zostało z problemem co zrobić ze swoim dzieckiem kiedy żłobek i przedszkole nadal zamknięte. Zasiłek opiekuńczy właśnie się skończył. Pozostaje pytanie co dalej? Zakażeń koronawirusa nadal przybywa i bardzo możliwe, że obostrzenia wraz z wrześniem wrócą ponownie. Okazuje się, że jest opcja, ale nie dla każdego ZUS radzi wystąpić o dalszy zasiłek z “tradycyjnej” puli 60 dni. Jednak nie wszyscy będą mogli z tej opcji skorzystać.

Przypomnijmy świadczenie było przyznawane w przypadkach:

– zamknięcia z powodu wirusa żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, ale również w przypadku otwarcia tych placówek w czasie trwania pandemii, jeżeli rodzic sprawuje osobistą opiekę nad dzieckiem;
– braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub braku możliwości sprawowania opieki przez dziennego opiekuna z powodu sytuacji związanej z COVID-19.

Jak poinformowała kilka dni temu w programie “Money. To się liczy” prezes ZUS, prof. Gertruda Uścińska, “formuła dodatkowego zasiłku wyczerpała się”. – W lipcu wykorzystanie zasiłku jest niewielkie, uprawnieni są na wakacjach, urlopach. Więc nie są spełnione te przesłanki braku opieki nad dziećmi do 8. roku życia -powiedziała prezes ZUS. – Myślę, że to już się wyczerpało, z punktu widzenia uprawnień rodziców czy opiekunów. Analizuję stan faktyczny – dodała.

Również Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w piątkowym komunikacie poinformowało, że z uwagi na okres wakacyjno-urlopowy oraz istotne zmniejszenie się liczby osób korzystających z dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zostaje on zawieszony.

Zasiłek na zasadach ogólnych

Rodzice dzieci do lat 8 mogą nadal korzystać ze świadczenia, ale już na zasadach ogólnych, wynikających z ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Każdemu ubezpieczonemu w ZUS przysługuje bowiem w ciągu roku 60 dni opieki nad dzieckiem w sytuacji, gdy nastąpiło:

• nieprzewidziane zamknięcie żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły;
• jest konieczność izolacji dziecka z powodu podejrzenia o nosicielstwo choroby zakaźnej;
• choroba niani (z którą masz zawartą umowę uaktywniającą) lub dziennego opiekuna, którzy opiekują się dzieckiem;
• współmałżonek lub inna osoba z rodziny, która opiekowała się dzieckiem, jest w szpitalu.

Również opiekunowie dziecka niepełnosprawnego do lat 18 mają prawo do skorzystania ze świadczenia na zasadach ogólnych, jeśli dziecko wymaga stałej opieki lub pomocy opiekuna.

Zasiłek nie dla każdego

Jest jednak pewien haczyk. Za “nieprzewidziane zamknięcie placówki” uznaje się sytuację, w której rodzic lub opiekun został zawiadomiony o takiej decyzji na mniej niż 7 dni przed jej zamknięciem.

– Oznacza to, że z zasiłku na zasadach ogólnych nie mogą skorzystać rodzice tych dzieci, których przedszkola czy żłobki planowo mają przerwę wakacyjną i placówki te systematycznie nie świadczą w tym okresie opieki nad dziećmi – informuje Alina Giżejowska, radca prawny, specjalista prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz partner w Kancelarii Sobczyk i Wspólnicy.

źródło;fianse.wp.pl/opracowanie redkacja

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: