Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KONIECZNOŚĆ WYMIANY ,,KOPCIUCHÓW” DO KOŃCA 2022 ROKU


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

W środę 30 marca 2022 roku w sali ślubów Urzędu Miasta Mława odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”, na które zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Mławy zainteresowani uzyskaniem dotacji.

W trakcie spotkania przedstawiono prezentację multimedialną przygotowaną w oparciu o materiały Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którą szczegółowo omówili pracownicy na co dzień obsługujący beneficjentów Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Wszyscy obecni na spotkaniu mogli uzyskać szczegółowe informacje na temat dofinansowania do wymiany źródła ciepła w domach jednorodzinnych i termomodernizacji budynku.

Ponadto mieszkańcy zostali poinformowani o obowiązujących zakazach wynikających z uchwały antysmogowej Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczących jakości i rodzajów paliw stałych oraz konieczności wymiany w terminie do 31 grudnia 2022 roku bezklasowych źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi, tzw. „kopciuchów”.

W trakcie spotkania mieszkańcy mieli możliwość zadawania pytań, na które uzyskali wyczerpujące odpowiedzi.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: