Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Rozpoczęła się 4 edycja konkursu skierowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z Mazowsza. 

Szansę na wygraną mają koła, które działają na rzecz swojej lokalnej społeczności. Pod uwagę brane będzie również promocja regionu i wykorzystanie unijnych środków. Zgłoszenia można wysyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. Do formularza należy dołączyć przynajmniej dwie rekomendacje np. organizacji pozarządowych czy samorządów i trzy przepisy kulinarne związane z regionem.

Pula nagród w tym roku wynosi 40 tys. zł. Zgłoszenia są przyjmowane do 15 kwietnia.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: