KONKURS KALENDARZOWY PSP ROZSTRZYGNIETY

KONKURS KALENDARZOWY PSP ROZSTRZYGNIETY

Wręczenie nagrody Komendanta Głównego w konkursie kalendarzowym PSP
14 września 2020 roku mł. bryg. Mirosław Wójcik – p.o. Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Mławie wręczył nagrodę oraz dyplom Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Julii Zalewskiej- uczennicy klasy VII za zajęcie III miejsca w kategorii Komiks, pt. „WIEM JAK BEZPIECZNIE OPUŚCIĆ BUDYNEK”. Uroczyste wręczenie nagrody oraz dyplomu odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mławie w obecności Pani Wicedyrektor Elizy Pydynkowskiej oraz opiekuna Pani Elżbiety Kaszubskiej.
Konkurs indywidualny w kategorii KOMIKS zorganizowano w ramach konkursów kalendarzowych dla dzieci i młodzieży. Informacje o konkursach zostały zamieszczone na odwrocie kalendarza plakatowego Państwowej Straży Pożarnej na 2020 rok. Ich celem była popularyzacja wśród dzieci i młodzieży szkolnej wiedzy o straży pożarnej oraz wiedzy o zasadach bezpieczeństwa.
Bardzo dziękujemy Julii za zaangażowanie i serdecznie gratulujemy zajęcia III miejsca.
źródło:PSP Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: