KONKURS PLASTYCZNY NOVAGO ROZSTRZYGNIĘTY

KONKURS PLASTYCZNY NOVAGO ROZSTRZYGNIĘTY

Wczoraj odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom konkursu plastycznego pt. “Dobrze się czuję , bo segreguję “. Do udziału zaproszone były szkoły podstawowe z Mławy oraz powiatu mławskiego. Zostało nadesłane wiele praca, a wybór zwycięzców konkursu nie należał do najłatwiejszych. Dla zwycięskiej trójki firma NOVAGO, która jest organizatorem konkursu  ufundowała atrakcyjne zestawy klocków LEGO, zaś dla pozostałych uczestników również atrakcyjne nagrody pocieszenia.

 

Miejsce I Julita Szymańska

Miejsce II Dominika Mańkowska

Miejsce III Oliwier Wiśniewski

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: