Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KONTROLA PIECÓW DRONEM I W ASYŚCIE POLICJI W GMINIE SZREŃSK!

Rozpoczęła się kontrola pieców mieszkańców w gminie Szreński. Będzie sprawdzane czym właściciel domu pali i czy aby nie są to odpady, które zanieczyszczają  powietrze.

Poniżej  treść komunikatu gminy Szreńsk:

Szanowni Państwo!

W związku z nałożonymi przez Sejmik Województwa Mazowieckiego na gminy obowiązkami, w okresie od 22 do 26 listopada 2021 r. przeprowadzone zostaną kontrole domowych pieców i kotłów na terenie miejscowości Szreńsk. Osobami przeprowadzającymi kontrolę będą uprawnieni pracownicy urzędu gminy w Szreńsku wraz z pracownikami podmiotu zewnętrznego, w asyście funkcjonariusza Policji.

Kontrolujący mogą m. in. wchodzić do domów, dokonywać kontroli pieców i kotłów w zakresie stosowania przepisów o ochronie środowiska (w tym tzw. uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego), sprawdzając, jakie paliwa są używane do ogrzewania domów, a w szczególności czy w paleniskach domowych nie dochodzi do spalania odpadów. Podczas kontroli wykorzystywany będzie dron, który zawiśnie nad przewodem spalinowym (kominem) i pobierze próbki poprzez zasysanie dymu do analizatora, po czym przesyła dane do stacji odbiorczej. Dane podawane są na bieżąco, co pozwala na podjęcie decyzji o konieczności wejścia na posesję uprawnionych osób do kontroli w celu przeprowadzenia kontroli w kotłowni. Kontroli podlegają wszystkie piece i kotły na paliwa stałe.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.), art. 379 ust. 1 i 2 oraz art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1973).

źródło/ UG Szreńsk

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: