Kontrole przedsiębiorców, którzy doliczają klientom opłaty sanitarne

Kontrole przedsiębiorców, którzy doliczają klientom opłaty sanitarne

Jak informuje RMF24 UOKiK po  kontrolach przedsiębiorców, którzy do ceny usługi doliczali  opłaty sanitarne związane z koronawirusem zostały nałożone pierwsze kary.Kary mogą sięgać do 20 tys. zł.

Jak przypomina stacja, chodzi o opłaty za dezynfekcje nakładane na klientów np. gabinetów dentystycznych, salonów kosmetycznych, masażu czy też odnowy biologicznej. Wynoszą od 50 do nawet 400 zł.

Z białego wywiadu przeprowadzonego przez UOKiK wynika z kolei, że wysokość pobieranych opłat np. gabinetach medycznych wahała się od 10 zł nawet do 350 zł. Średnio pacjenci musieli dodatkowo zapłacić nieco ponad 70 zł. Klienci nie byli informowani, że do ceny usługi dodatkowo będą musieli ponieść opłatę za dezynfekcję.

Przedsiębiorca powinien podać całkowity koszt usługi przed jej wykonaniem. Jeśli pobiera dodatkowe opłaty powinien o tym jasno poinformować konsumenta przed zawarciem umowy – podkreślał w komunikacie UOKiK Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Źródło/money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: