Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KOREKTY W MODLITWACH “OJCZE NASZ” I “ZDROWAŚ MARYJO”

Ujednolicone brzmienie wybranych modlitw oraz polskie tłumaczenie tekstów liturgicznych na wspomnienie dowolne św. Jana XXIII zatwierdziła Konferencja Episkopatu Polski w czasie zebrania plenarnego na Jasnej Górze. 

Decyzja biskupów dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna formuła to “Zdrowaś Maryjo” (nie “…Mario”), “błogosławionaś Ty między niewiastami” (a nie np. “błogosławiona jesteś”). KEP wskazuje, że we fragmencie “módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej” powinno się stosować przecinek przed “teraz”.

W modlitwie “Ojcze nasz” KEP zwraca uwagę na fragment “I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego” i proponuje, by w modlitwie nie pisać “złego” wielką literą, pozostając przy dotychczasowej tradycji liturgicznej i biblijnej.

Wśród ujednoliconych modlitw są także modlitwa “Aniele Boży” oraz fatimska “Modlitwa Anioła”.

Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła też polskie tłumaczenie trzech nowych wezwań litanii loretańskiej.

Po przyjęciu przez KEP form ujednoliconych, zostaną one opublikowane i staną się obowiązujące dla kolejnych wydań tekstów liturgicznych i innych modlitewników.

Źródło: onet.pl

Foto: Konrad Krajewski z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: