KORONAWIRUS. 49-LATKA Z MŁAWY I 90-LETNI MIESZKANIEC ŻUROMINA TRAFILI DO SZPITALA W CIECHANOWIE

KORONAWIRUS. 49-LATKA Z MŁAWY I 90-LETNI MIESZKANIEC ŻUROMINA TRAFILI DO SZPITALA W CIECHANOWIE

W oddziale zakaźnym ciechanowskiego szpitala przebywa 49-latka z Mławy. Jest to jedyna osoba z powiatu mławskiego hospitalizowana z powodu zarażenia COVID-19.

Dodatni wynik testu uzyskał również 90-letni mieszkaniec Żuromina. Trafił na oddział zakaźny. Ma inne choroby współistniejące. Ze względu na poważny stan i wiek został przetransportowany do szpitala w Warszawie. Z powiatu żuromińskiego w związku z koronawirusem hospitalizowanych jest 8 osób.

Źródło: PPIS Mława i Żuromin

Foto: Christo Anestev z Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: