Koronawirus (COVID -19) a oddawanie krwi

Koronawirus (COVID -19) a oddawanie krwi

Krew jest lekiem, który pozyskujemy jedynie dzięki dobroci ludzkiej, ponieważ tylko człowiek może ofiarować go drugiemu człowiekowi, jako szczególny dar – dar życia.

Okres pandemii to bardzo trudny okres dla punktów krwiodawstwa i krwiolecznictwa. Ze względu na bardzo dużą skalę zachorowalność na  koronawirusa (COVID-19) ludzie nie decydują się na oddanie krwi. To właśnie teraz jest ona bardzo potrzebna. Nie bądź obojętny i oddaj krew. Poniżej wytyczne z którymi należy się zapoznać przed oddaniem krwi.

Pandemia nie zmniejsza zapotrzebowania na krew a wręcz przeciwnie. W związku z dyskwalifikacją określonej liczby dawców Twoja krew jest jeszcze bardziej potrzebna.
Centra krwiodawstwa wprowadziły dodatkowe procedury, które sprawiają, że oddawanie krwi jest nadal bezpieczne.

W okresie od dnia 15 marca 2020 r. do odwołania osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy.

W związku z powyższą kwarantanną osoby te nie mogą przyjść do punktu krwiodawstwa oddać krew.

Prosimy również o wstrzymanie się z oddawaniem krwi i jej składników osoby mające objawy, które mogą wskazywać na zakażenie. Są to objawy grypopodobne takie jak :

– gorączka,
– suchy kaszel,
– płytki oddech/duszności,
– ból mięśni,
– zmęczenie,
– rzadziej : ból gardła.

Zakażenie rozprzestrzenia się drogą kropelkową (przebywanie w bliskiej odległości z osobą zarażoną – kichanie, kaszel, rozmowa) lub wirus dostaje się do naszego organizmu przez śluzówki oczu, nosa, jamy ustnej, przeniesiony przez dotyk nieumytymi rękami z takich powierzchni jak stoły, klamki, poręcze gdzie może utrzymywać się przez kilka dni.

Dawcy, którzy oddadzą krew niewiedząc, że są chorzy a u których w ciągu 14 dni służby medyczne wykryją COVID-19 (pozytywny wynik testów laboratoryjnych) proszeni są o zgłaszanie tego faktu w RCKiK. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami również dawcy u których w ciągu 48 godzin od donacji wystąpią jakiekolwiek objawy chorobowe zobowiązani są do zgłoszenia tego telefonicznie lub mailowo w swoim centrum. Jeżeli jakiś dawca stwierdzi, że oddana przez niego krew nie nadaje się do przetoczenia może skorzystać z formularza samodyskwalifikacji, który jest dostępny w punkcie krwiodawstwa.

Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa nie wykonują u dawców badań na wykrycie wirusa SARS-SoV-2.

Dawca w poczuciu odpowiedzialności samodzielnie dyskwalifikuje się i nie przychodzi do centrum jeżeli nalezy do którejś z w/w grup dawców, którzy podlegają wykluczeniu.

Zwracamy się również do dawców z prośbą o nie przychodzenie do punktu krwiodawstwa z osobami trzecimi; zwłaszcza dziećmi.

Na chwilę obecną nie ma dowodów ani potwierdzonego przypadku na to, że wirusy z koronawirusów mogą być przekazane biorcy w trakcie transfuzji krwi w szpitalu.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: