KORONAWIRUS CZY GRYPA? GDZIE WIĘKSZE RYZYKO ZGONU?

KORONAWIRUS CZY GRYPA? GDZIE WIĘKSZE RYZYKO ZGONU?

W sezonie grypowym w pierwszych miesiącach 2020 r. ryzyko zgonu z powodu grypy i jej powikłań wśród osób hospitalizowanych było w Anglii ponad dwukrotnie większe, niż na skutek zakażenia koronawirusem – informują brytyjscy naukowcy.

Naukowcy już od jakiegoś czasu prowadzą dyskusje i badania na temat która infekcja jest groźniejsza koronawirus czy grypa? Zresztą nie tylko Oni bo na ten temat chyba każdy ma dużo do powiedzenia.  Najnowsze badania w tej sprawie przedstawili uczeni z Public Health England. Obserwacji dokonano w okresie od stycznia do kwietnia 2020 roku, kiedy w Wielkiej Brytanii, podobnie jak w innych krajach europejskich, rozwijała się pandemia. Okres badań dotyczy pierwszych miesięcy 2020 roku. Naukowcy przeanalizowali blisko 20 tys. przypadków dotyczących pacjentów przyjętych do szpitala z powodu grypy sezonowej oraz choroby COVID-19. Okazało się, że w przypadku grypy w pierwszych czterech miesiącach tego roku ryzyko zgonu było ponad dwukrotnie większe, niż wśród chorych z objawami koronawirusa. BBC informuje, iż biorąc pod uwagę pierwsze dziewięć miesięcy 2020 roku, COVID-19 już okazał się bardziej śmiertelny.

 Z najnowszych danych przekazanych przez WHO wynika, że w Wielkiej Brytanii koronawirusem SARS-CoV-2 zaraziło się ponad 400 tys. osób, a zmarło blisko 42 tys. z nich.

Jak podaje stacja, z powodu grypy umiera w Anglii 11 tys. osób rocznie.

Źródło: tech.wp.pl

Foto: Mojca J z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: