KORONAWIRUS. DWIE NOWE OSOBY Z WYNIKIEM DODATNIM W POWIECIE MŁAWSKIM!

KORONAWIRUS. DWIE NOWE OSOBY Z WYNIKIEM DODATNIM W POWIECIE MŁAWSKIM!

Dwa nowe potwierdzone przypadki COVID-19 na ternie powiatu mławskiego. Razem 25 osób zakażonych.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 13.08.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

  • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 460 / (5)
  • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 23 / (2)
  • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
  • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 96 / (6)
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)25 / (2)
  • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
  • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 2 / (0)

PPIS w Mławie informuje, o kolejnych 2 potwierdzonych przypadkach Covid-19 , razem na terenie powiatu stwierdzono 25 osób (w tym 2 ozdrowieńców). Osoby mają lekkie objawy lub są bezobjawowe, nie wymagają hospitalizacji i zostały objęte izolacją domową. PPIS w Mławie apeluje o zakrywanie ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego, co jest istotne w zapobieganiu rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Mławie

Foto: mohamed Hassan z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: