KORONAWIRUS. HYBRYDOWY MODEL NAUCZANIA W ŻUROMINIE

KORONAWIRUS. HYBRYDOWY MODEL NAUCZANIA W ŻUROMINIE

W związku z dodatnim wynikiem jednego z nauczycieli ze Szkoły Podstawowej Nr 2 W Żurominie. Uczniowie czterech klas zostali objęci kwarantanną. Chora osoba miała bezpośredni kontakt z uczniami z czterech klas oraz dziesięcioma nauczycielami . Zgodnie z przepisami wszyscy zostali skierowani na kwarantannę. Spowodowało to konieczność przejścia na nauczanie zdalne. Zakażony pracownik od środy przebywa na zwolnieniu lekarskim.

Fot.ilustracyjne,pixaby

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: