KORONAWIRUS, JUŻ 69 ZACHOROWAŃ W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

KORONAWIRUS, JUŻ 69 ZACHOROWAŃ W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 05.09.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  69
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  89
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  2
  • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium:  0
  • liczba zgonów: 1
  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców)59
  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  7
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym: 4
 

Powiat działdowski:

miasto/gmina

 

Nadzór epidemiologiczny
stan na 05.09.2020 r.

 

Kwarantanna nałożona
przez PPIS w Działdowie –
stan na 05.09.2020 r.

Miasto Działdowo 3 40
Gmina Działdowo 1 30
Miasto i Gmina Lidzbark 0 1
Płośnica 0 18
Iłowo 0 0
Rybno 0 0
Razem 4 89

Źródło: PPIS Działdowo

Foto: Pete Linforth z Pixabay 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: