Koronawirus. Miało być gorzej a jest lepiej!

Koronawirus. Miało być gorzej a jest lepiej!

W związku z sytuacją spowodowaną przez koronawirusa w Polsce można odnotować pozytywne aspekty związane z ograniczeniami. Co prawda gospodarka podupadła, ale mamy i plusy izolacji społecznej. Wszystkie przepisy ograniczające swobodne życie bardzo dotknęły społeczeństwo. Nie były one jednak tylko dla zasady ale w słusznej sprawie najważniejszej jaką jest zdrowie. Na dzień dzisiejszy możemy powiedzieć, że są tego korzystne efekty. Rzecznik Komendy Stołecznej Policji poinformował, że liczba zdarzeń drogowych spadła nawet o 60 proc. Dodał, że w ostatnim czasie odnotowano 50 proc. mniej policyjny interwencji.

Zakłady pogrzebowe także informują o spadku liczby pogrzebów, w niektórych regionach kraju nawet o 40 proc. Socjolodzy na podstawie badań wnioskują, że przyczyna spadku liczby  zgonów wynika z ograniczonego działania szpitali. Odwołane są zabiegi planowe i jest mniej przypadków śmierci na salach operacyjnych. Ograniczone przemieszczanie się, więc jest  mniejszy ruch drogowy i mniej tragicznych wypadków. Ograniczony dostęp do lekarzy przyczynia się do zmniejszenia ilości nadużywania leków.

Według danych z Ministerstwa Cyfryzacji przesłanych do GUS, w marcu 2020 r. zmarło 36 tys. 557 osób. Różnica w stosunku do poprzedniego roku jest niemal niezauważalna – 213 zgonów więcej. W marcu 2018 roku zmarło 40 tys. Polaków. Dane o liczbie zgonów za kwiecień 2020 GUS opublikuje w końcówce maja.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika że, rocznie w Polsce umiera 400 tys. osób (około 1100 dziennie). Nowotwory odbierają życie 110 tysiącom osób a choroby krążenia kolejnym 180 tysiącom. Prawdziwy obraz śmiertelności podczas epidemii poznamy dopiero za kilka miesięcy.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: