KORONAWIRUS PILNE! CORAZ POWAŻNIEJSZA SYTUACJA W DZIAŁDOWSKIM 5 NOWYCH PRZYPADKÓW

KORONAWIRUS PILNE! CORAZ POWAŻNIEJSZA SYTUACJA W DZIAŁDOWSKIM 5 NOWYCH PRZYPADKÓW

Przybywa zarażonych koronawirusem w powiecie działdowskim. W ciągu ostatniej doby liczba wzosła o 5 osób. W tej chwili liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  51.

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 16.08.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  51
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  525
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  4
  • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium  2
  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców): 8
  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  38
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym 34
 

Powiat działdowski:

miasto/gmina

 

Nadzór epidemiologiczny
stan na 16.08.2020 r.

 

Kwarantanna nałożona
przez PPIS w Działdowie –
stan na 16.08.2020 r.

Miasto Działdowo 21 258
Gmina Działdowo 5 118
Miasto i Gmina Lidzbark 5 16
Płośnica 0 78
Iłowo 3 43
Rybno 0 12
Razem 34 525

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Działdowie aktualnie prowadzi dochodzenie epidemiologiczne i podejmuje czynności mające na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się wirusa SARS-CoV-2.

Źródło: PPIS Działdowo

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: