KORONAWIRUS U KIEROWNIKA POCIĄGU Z DZIAŁDOWA

KORONAWIRUS U KIEROWNIKA POCIĄGU Z DZIAŁDOWA

Radio Olsztyn podało informację o kolejnym zarażeniu koronawirusem. Tym razem wynik dodatni testu został stwierdzony u kierownika pociągu z Działdowa i konduktorki z warszawskiej PKP Intercity.

– Uzyskaliśmy listę osób, z którymi ten pan pracował w przedziale ostatnich 2 tygodni. Dysponujemy wszystkimi danymi personalnymi tych osób. Wiele z nich jest spoza terenu naszego województwa. Każda powiatowa stacja odpowiadająca miejscom zamieszkania danej osoby, otrzymała taką informację i objęła wszystkie osoby kwarantanną. Już mamy pierwszy dodatni wynik z tego kontaktu. To pani konduktor, która zamieszkuje na terenie województwa mazowieckiego – mówił Janusz Dzisko, dyrektor WSSE w Olsztynie, w wywiadzie dla Radia Olsztyn.

Ponadto dyrektor  zaznaczył, że kierownik pociągu stosował środki bezpieczeństwa – nosił maskę z filtrem i rękawiczki. Jego kontakt z pasażerami był sporadyczny, ale mimo wszystko z kontaktu z nim, na kwarantannie przebywają obecnie 22 osoby.

Według PKL pasażerowie mogą czuć się bezpiecznie – w pociągach stosowane są przepisy sanitarne i nie ma możliwości, by ktokolwiek mógł zagrozić podróżującym.

 

 

 

 

Źródło/dzialdowo.dlawas.info

Opracowanie/własne

Obraz Markus Baumeler z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: