Warning: Undefined variable $post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Warning: Attempt to read property "ID" on null in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KORONAWIRUS W POLSCE. WSPARCIE DLA TURYSTYKI


Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Warning: Undefined array key "ssba_bar_buttons" in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/simple-share-buttons-adder/php/class-buttons.php on line 598

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wart 300 mln złotych, postojowe dla przewodników i pilotów wycieczek, a także zwolnienie ze składek ZUS dla firm z branży turystycznej.

Za nowym pomysłem wsparcia dla turystyki głosowało 428 posłów, nikt nie był przeciwko, a jedna osoba wstrzymała się od głosu. W myśl ustawy, pieniądze podróżnym wypłacać będzie Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ma to ulżyć firmom turystycznym, zwłaszcza, że rekompensaty za niezrealizowane imprezy i wycieczki mogą kosztować 300 mln złotych.

Ta ustawa, która reaguje na istniejący stan rzeczy, jak również na to, co się dzieje wokół branży […], reguluje sprawy dotyczące wynagrodzeń pracowników tego sektora, dopracowuje vouchery, bon turystyczny, ale również wypłaty z funduszu gwarancyjnego i postojowe. Czyli dość szeroki zakres, który umożliwia “miękkie” przejście przez ten kryzys. Aczkolwiek nie wiemy, jak będzie dalej rozwijać się pandemia w Polsce – zastrzega Zdzisław Sipiera z Prawa i Sprawiedliwości.

Źródło: money.pl

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: