KORONAWIRUS W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM. JUŻ 61 ZACHOROWAŃ

KORONAWIRUS W POWIECIE DZIAŁDOWSKIM. JUŻ 61 ZACHOROWAŃ

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 22.08.2020 r.

  • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  61
  • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  59
  • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  8
  • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium:  2
  • liczba zgonów: 1
  • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców): 8
  • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  40
  • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym 12
 

Powiat działdowski:

miasto/gmina

 

Nadzór epidemiologiczny
stan na 22.08.2020 r.

 

Kwarantanna nałożona
przez PPIS w Działdowie –
stan na 22.08.2020 r.

Miasto Działdowo 8 23
Gmina Działdowo 1 5
Miasto i Gmina Lidzbark 2 10
Płośnica 0 2
Iłowo 1 16
Rybno 0 3
Razem 12 59

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: