KORONAWIRUS W REGIONIE. W KTÓRYM POWIECIE NAJWIĘCEJ ZACHOROWAŃ?

KORONAWIRUS W REGIONIE. W KTÓRYM POWIECIE NAJWIĘCEJ ZACHOROWAŃ?

Najwięcej zachorowań odnotowano w powiecie działdowskim 46, następnie mławskim 25, przasnyskim 15, ciechanowskim 13 i najmniej w żuromińskim 11. W tym ostatnim przez ostatnio dobę był największy przyrost. Zanotowano aż 5 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Przedstawiamy najnowsze komunikaty Powiatowych Inspektorów Sanitarnych z regionu:

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żurominie z dnia 13.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu żuromińskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020:

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 43 / (10)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 8 / (5)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 11 / (0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)11 / (5)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 2 /(0)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mławie z dnia 13.08.2020r . przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu mławskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020r (* Wszystkie nowe dane, które spłyną po tej godzinie prezentowane są w meldunku następnego dnia).

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 460 / (5)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 23 / (2)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0 / (0)
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym /(ostatnia doba): 96 / (6)
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)25 / (2)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0 / (0)
 • liczba ozdrowieńców (ostatnia doba): 2 / (0)

Koronawirus  – aktualna sytuacja epidemiologiczna w powicie działdowskim

Stan danych w powiecie działdowskim na godzinę 11.00 w dniu 13.08.2020 r.

 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim:  46
 • liczba osób objętych aktualnie kwarantanną domową na podstawie decyzji inspektora sanitarnego:  523
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19:  3
 • liczba osób aktualnie przebywających w izolatorium  2
 • liczba osób wyleczonych (ozdrowieńców)8
 • liczba osób w izolacji domowej z powodu zakażenia COVID-19:  26
 • liczba osób objętych aktualnie nadzorem epidemiologicznym 25
Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ciechanowie z dnia 13.08.2020 r.przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu ciechanowskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19.

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020 r.

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową / (ostatnia doba): 115/(9)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba): 6/(4)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 2/(2)
 • liczba osób aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba):0/(0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/(ostatnia doba): 13/(4)
 • liczba zgonów powiązanych z COVID-19 / (ostatnia doba): 0/(0)
 • liczba ozdrowieńców /(ostatnia doba): 7/(0)

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu z dnia 13.08.2020 r. przedstawiający sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu przasnyskiego związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym zachorowanie na COVID-19

Stan danych w powiecie na godzinę 13.00 w dniu 13.08.2020 r.:

 • liczba osób aktualnie objętych kwarantanną domową/ (ostatnia doba): 38/(4)
 • liczba osób aktualnie objętych izolacją domową / (ostatnia doba) 1/(0)
 • liczba osób aktualnie objętych pobytem w izolatorium: 0
 • liczba osób aktualnie objętych nadzorem epidemiologicznym / (ostatnia doba): 8/(0)
 • liczba osób hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia COVID-19/ (ostatnia doba): 1/(0)
 • liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim/ (ostatnia doba)
  15
  /(0)
 • liczba zgonów związanych z COVID-19 / (ostatnia doba): /(0)
 • liczba ozdrowieńców / (ostatnia doba): 13/(0)

Źródło: Powiatowy Inspektor Sanitarny

Foto: Skica911 z Pixabay 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: