Koronawirus w Zespole Szkół nr 3 w Mławie

Koronawirus w Zespole Szkół nr 3 w Mławie

Od wczoraj na kwarantannie przebywa  26 uczniów i 15 nauczycieli z Zespołu Szkół Nr 3 w Mławie po wykryciu koronawirusa u jednego z uczniów owej szkoły. Kwarantanna ma trwać do poniedziałku tj. 12 października. To drugi przypadek wykrycia COVID-19 w jednej z mławskich placówek edukacyjnych. 

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: