Kosiny Bartosowe, samochód wypadł z drogi!

Kosiny Bartosowe, samochód wypadł z drogi!

Dziś 21.06.2020 r. koło godziny 14:00 samochód osobowy marki BMW wypadł z drogi i znajduje się na boku. Jedna osoba podróżowała, w chwili dojazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej była nieprzytomna. Działania straży polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu pomocy kierowcy. Obecnie poszkodowany został przekazany ZRM i zabrany do szpitala. Na miejscu jest 1 zastęp PSP oraz OSP Dąbrowa i OSP Kowalewo.

Żródło: PSP Mława

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: