KROWA WPADŁA DO SZAMBA

KROWA WPADŁA DO SZAMBA

Gmina Wieczfnia Kościelna, miejscowość Kobiałki. Krowa wpadła do szamba!

Dnia 31.07.2020 roku około godziny 19:00 w miejscowości Kobiałki krowa wpadła do szamba. Zwierze przeżyło. Właściciel poprosił o pomoc w wydobyciu krowy straż pożarną. Do działań zostały zadysponowane dwa zastępy: PSP Mława oraz OSP Wieczfnia Kościelna.

Źródło: PSP Mława

Foto: wernerdetjen z Pixabay

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: