Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

KSIĘŻA BĘDĄ KARANI ZA NIEPRZESTRZEGANIE LUB LEKCEWAŻENIE OBOWIĄZUJĄCYCH NORM

Na stronie Diecezji Płockiej pojawił się komunikat przypominający o obowiązujących zasadach w związku z COVI-19. Wierni i księża podczas mszy muszą stosować się do wytycznych pod groźbą kary.

Wobec trwającego zagrożenia epidemicznego i po docierających do mnie sygnałach o lekceważeniu bądź kwestionowaniu przez niektórych duchownych diecezji płockiej obowiązujących norm sanitarnych, przypominam ponownie, że:

1. Niedopuszczalne jest kwestionowanie w praktyce parafialnej noszenia maseczek przez wiernych czy też negowanie zagrożenia, związanego z wirusem COVID-19.

2. Nie wolno odmawiać wiernym udzielania Komunii Świętej na rękę, gdy o to proszą.

Wobec prezbiterów ignorujących wytyczne Konferencji Episkopatu Polski oraz wskazania sanitarne władz państwowych, będę zmuszony wyciągnąć sankcje przewidziane prawem kościelnym.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: