KTO SIĘ SZYKUJE NA KOLEJNĄ POTAŃCÓWKĘ?

KTO SIĘ SZYKUJE NA KOLEJNĄ POTAŃCÓWKĘ?

Potańcówki w plenerze to jedna z form rozrywki, która cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Seniorzy i inni zwolennicy zabawy pod gołym niebem nie mogą narzekać w tym mieście na brak atrakcji.   Tej soboty wszyscy bawili się bez kropli deszczu i jak zawsze w wyśmienitych nastrojach.
Fot. MDK MŁawa

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: