KTOŚ WYRZUCIŁ ODPADY CHEMICZNE DO LASU! UTYLIZACJA WYNIESIE 130 TYS. ZŁ

KTOŚ WYRZUCIŁ ODPADY CHEMICZNE DO LASU! UTYLIZACJA WYNIESIE 130 TYS. ZŁ

Wyliczono koszty utylizacji chemikaliów z nidzickiego lasu. Nadleśnictwo Nidzica (RDLP w Olsztynie) na utylizację chemicznych odpadów, które nieznani sprawy wyrzucili do lasu wyda prawie 130 tys. zł! Ci ludzie zachowali się bezmyślnie i samolubnie. Zniszczyli przyrodę i naturę a także narazili leśników na ogromne straty finansowe. Oni wierzą jednak, że organy ścigania znajdą winnych.

Przypomnijmy, w nocy z 20 na 21 lipca nieznani sprawcy w lesie zarządzanym przez Nadleśnictwo Nidzica wyrzucili 15 pojemników – każdy o pojemności 1000 litrów – zawierających chemiczne substancje. Po specjalistycznych badaniach okazało się, że część z nich zawiera niebezpieczne dla zdrowia i życia odpady farb oraz lakierów.

Leśnicy z Nadleśnictwa Nidzica i przedstawiciele firmy, która podjęła się ich utylizacji 10 sierpnia komisyjnie ważyli niebezpieczne chemikalia. – Już wiemy, że koszt utylizacji odpadów to prawie 130 tysięcy złotych. Dla porównania, w poprzednich latach na sprzątanie lasu wydawaliśmy około 30 tysięcy złotych rocznie – mówi Grzegorz Tarkowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Nidzica.

Leśnicy z Nidzicy bardzo liczą, że policja i prokuratura odnajdą sprawcę tego przestępstwa. Tym samym, że historia z Nidzicy będzie miała inny finał niż zeszłoroczny przypadek wyrzucenia do lasu 15 tys. zgniłych kurzych jaj. Doszło do niego na terenie innego olsztyńskiego nadleśnictwa – Kudypy. Wówczas na usunięcie zgniłych jaj z lasu kudypscy leśnicy wydali 5 tys. zł. Pieniędzy nigdy nie odzyskali, gdyż policja nie ustaliła sprawców.

Źródło: lasy.gov

Foto: fernando zhiminaicela z Pixabay

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: