LATO BEZ JARMARKU WOJCIECHOWEGO [VIDEO]

LATO BEZ JARMARKU WOJCIECHOWEGO [VIDEO]

Mimo wcześniejszych zapowiedzi tegoroczny Jarmark Wojciechowy nie zostanie zorganizowany. Impreza odbywają się w związku z obchodami święta Mławy została odwołana. Powodem jest troska o bezpieczeństwo mieszkańców.

 

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: