Lekarz rodzinny skieruje Cię na test COVID-19

Lekarz rodzinny skieruje Cię na test COVID-19

Łukasz Szumowski mimo swej dymisji jak oświadczył podczas konferencji nie pozostawia służby zdrowia bez planu działania. Jednym z nich ma być utworzenie oddziału zakaźnego w każdym powiatowym szpitalu. Dodatkowo lekarz rodzinny ma otrzymać dodatkowe uprawnienia, a mianowicie, podczas teleporady będzie mógł wysłać pacjenta na test COVID-19. O tym czy pacjent ma być poddany testom ma być wcześniejszy wywiad telefoniczny podczas teleporady. Wywiad ten będzie punktowany i po otrzymaniu pewnych punktów pacjent będzie kierowany na test. Zadeklarowane zostało także wydłużenie godzin rejestracji na teleporady tak aby maksymalnie każdy chory mógł uzyskać kontakt z lejarzem rodzinnym.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


The maximum upload file size: 128 MB.
You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other.
Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.

%d bloggers like this: