Deprecated: Argument $control_id jest przestarzały od wersji 3.5.0! in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/elementor/modules/dev-tools/deprecation.php on line 301

Notice: Undefined variable: post in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Notice: Trying to get property 'ID' of non-object in /home/mpres20/domains/mlawapress.pl/public_html/wp-content/plugins/image-for-open-graph-meta/og_tags.php on line 26

Lekcje dla cudzoziemców. Burmistrz podziękował wolontariuszom

Zajęcia językowe, zorganizowane przez Burmistrza Miasta Mława w ramach kampanii społecznej „Zamieszkaj w Mławie” dobiegły końca. Przynajmniej pierwsza edycja – potrzebę organizacji kolejnych widzą i Sławomir Kowalewski, i wolontariusze.

Zajęcia w ramach projektu „Zamieszkaj w Mławie” prowadzili Zofia Kazimierska, Ewa Kowalska, Krzysztof Napierski i Przemysław Więckiewicz. Podczas cotygodniowych dwugodzinnych spotkań z grupami studentów na różnym poziomie zaawansowania przekazywali swoją wiedzę o polszczyźnie i prowadzili utrwalające ćwiczenia. W każdej z grup odbywały się także zajęcia poświęcone kulturze i tradycji Polski oraz krajów, z których pochodzą uczestnicy zajęć. Udało się także odbyć z członkami wszystkich grup wycieczkę po mieście w ramach cyklu spotkań „Spacerek po Mławie” organizowanych przez tutejszą Miejską Bibliotekę Publiczną i prowadzonych przez prof. dr. hab. Leszka Zygnera – rektora Państwowej Uczelni Zawodowej w Ciechanowie. Studenci wzięli udział także w Koncercie Noworocznym, ale z kolejnych podobnych inicjatyw trzeba było niestety zrezygnować ze względu na epidemię COVID-19.

Z trojgiem spośród wolontariuszy burmistrz Sławomir Kowalewski spotkał się w swoim gabinecie we wtorek 23 czerwca (jedna z pań nie mogła być obecna z powodów zdrowotnych). Dziękował wszystkim za zaangażowanie i zachęcał do podtrzymywania kontaktu z podopiecznymi również po zakończeniu zajęć. – Z państwa relacji wynika, że zajęcia te były potrzebne i oczekiwane. To dla nas jasny sygnał, że należy kontynuować ideę integracji międzykulturowej i pomyśleć o kolejnej edycji lekcji dla cudzoziemców  – mówił Sławomir Kowalewski. Każdemu ze swoich gości wręczył list z podziękowaniami i zestaw upominków. – Pomysł organizacji zajęć dla cudzoziemców w ramach kampanii „Zamieszkaj w Mławie” był dobry, ale bez państwa pomocy, poświęcenia prywatnego czasu i osobistego zaangażowania – niemożliwy do realizacji. Liczę, że także w kolejnych edycjach zgłosicie państwo swój udział w projekcie – spointował burmistrz.

You May Also Like

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 128 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

%d bloggers like this: